Menu

Lid Raad van Toezicht Identiteit & Samenleving

Vindt u REFORMATORISCH onderwijs belangrijk? Wilt u daarin van betekenis zijn? Beschikt u over de kwaliteiten om toezicht te houden op het gevoerde bestuur? Dan maken we graag kennis met u. Wij zoeken, vanwege statutair aftreden, met ingang van 1 januari 2022 een lid Raad van Toezicht.

De Pieter Zandt scholengemeenschap is een christelijke school op reformatorische grondslag, waar geleefd en geleerd wordt vanuit een Bijbelse levensbeschouwing. De school heeft vestigingen in Kampen, Staphorst, Urk en IJsselmuiden en is daarmee de meest noordelijke van de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. In ons schoolprofiel kunt u lezen wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan.

De school heeft een Raad van Toezicht (RvT) die onafhankelijk toezicht houdt op de organisatie, in het bijzonder op het College van Bestuur (CvB). Identiteitsaspecten hebben een bijzonder accent bij het houden van dit toezicht. De leden van de RvT zijn integraal verantwoordelijk. Daarom wordt van de leden betrokkenheid verwacht bij alle terreinen van het toezicht.

We zoeken een lid voor het aandachtsveld Identiteit en Samenleving. Van de kandidaat wordt verwacht, dat hij beschikt over voldoende theologische kennis, kennis heeft van theologische verhoudingen in de doelgroepen van de school, kan omgaan met verschillen binnen de achterban en deze kan duiden, zicht heeft op maatschappelijke ontwikkelingen en op de jeugdcultuur.

De leden van de RvT zijn integraal verantwoordelijk. Daarom wordt van de leden betrokkenheid verwacht bij alle terreinen van het toezicht.

Algemene profielkenmerken

De kandidaat

 • heeft hart voor het reformatorisch onderwijs.
 • heeft oog voor de achterban van de school en kan daarmee met wijsheid en tact omgaan.
 • kan beleidsmatig, strategisch en visionair denken en heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • heeft het vermogen om onpartijdig, onafhankelijk en integer toezicht te houden op het gevoerde bestuur.
 • is in staat om als klankbord te fungeren voor het CvB.
 • is besluitvaardig en in staat kritisch mee te denken en toezicht te houden.
 • werkt actief aan de eigen professionaliteit en kan reflecteren op eigen functioneren.
 • heeft voldoende tijd en energie ter beschikking.

De leden van de RvT dienen belijdend lid te zijn van een kerkelijke gemeente die zich expliciet en exclusief gebonden heeft aan dezelfde grondslag als de schoolstichting en die behoort tot één van de volgende kerkverbanden: 

 • CGK
 • Ger. Gem.
 • Ger. Gem. in Ned.
 • HHK
 • PKN
 • Vrije Ger.Gem.
 • (Vrije) Oud Ger.Gem. (in Ned.).

De Raad van Toezicht telt 7 leden en momenteel behoren 3 van hen tot de Gereformeerde Gemeenten. Gelet op de statuten zijn sollicitanten die tot dit kerkverband behoren daarom thans niet benoembaar. Kandidaten uit één van de andere kerkverbanden en die voldoen aan het functieprofiel worden daarentegen van harte uitgenodigd wel te solliciteren.

Honorering vindt plaats conform het vastgestelde honoreringsbeleid.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie ds. A.C. Uitslag, tel.: 06-20037559. Uw sollicitatie zien we graag tot 15 oktober 2021 (verlengde reactietermijn) tegemoet via sollicitatie@pieterzandt.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op D.V. 28 oktober 2021 (namiddag of avond).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Contactpersoon vacature