Menu

Teamleider Staphorst

Onze huidige teamleider hoopt in maart 2022 met pensioen te gaan. Om een goede overdracht en een stevig inwerktraject te kunnen garanderen, stellen we de vacature die zal ontstaan nu al open. Een eventuele benoeming zal bij het begin van het schooljaar 2021-2022 ingaan.

De functie
Als teamleider ben je primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid binnen jouw afdeling en bouw je aan een professionele cultuur binnen het team en de locatie. Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid in het team en komt proactief met voorstellen. Je denkt daarbij ook team overstijgend en hebt oog voor het breder belang van de gehele school. Samen met de andere teamleiders werk je vanuit onze visie op onderwijs aan de concrete uitwerking ervan. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur onderwijs.

Onze ideale kandidaat:

  • Wil voor de school een boegbeeld zijn en weet bevlogen en betrokken te inspireren vanuit kennis van en affiniteit met het reformatorisch onderwijs;
  • Kan sturen vanuit een duidelijke visie, weet daar doelen aan te verbinden, kan processen in gang zetten, bewaken en resultaten borgen;
  • Is daadkrachtig en besluitvaardig, maar weet ook professionele ruimte te geven en taken en verantwoordelijkheden te delegeren;
  • Heeft oog voor de mensen; is zichtbaar en benaderbaar;
  • Heeft een heldere visie op de gewenste professionele cultuur en kan hier binnen het team en het geheel van de school handen en voeten aan geven;
  • Is communicatief sterk; naar personeel, leerlingen en ouders; gelooft in de kracht van het gesprek, maar durft ook mensen aan te spreken;
  • Durft de eigen mening te toetsen aan die van anderen; weet te reflecteren;
  • Geeft vertrouwen

Solliciteren graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk tot 26 juni 2021 online via het online sollicitatieformulier. Voor informatie over onze school en (studie)mogelijkheden kun je contact opnemen met dhr. A. Trouwborst, directeur onderwijs, tel. 06-49499189. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Contactpersoon vacature